“Deze workshop heeft een bijzondere achtergrond”, legt Frank uit. “We gaven eerder al een Jenkins-sessie aan Salvessers, toen bleek dat een aantal collega’s meer wilde weten over de wereld áchter deze tool. Over het hele proces van integration en delivery.” Bij Jenkins gaat het over een tool die lange tijd de standaard vormde binnen de Java-community om CI-CD uit te voeren. Frank: “Waarbij je build-services hebt die daadwerkelijk bepaalde builds voor je verzorgen. En die continu opleveren naar een omgeving.”  

Verschillende professionals bij Salves wilden weten hoe je binnen een software-ontwikkelteam de samenwerking zo kunt inrichten, dat je continu de software die je schrijft in het geheel laat integreren. Om het vervolgens met een bepaalde frequentie te deliveren of deployen. “We proberen daar een logisch verhaal van te maken, zodat collega’s meekrijgen wat de vele begrippen inhouden. En welke tools er zijn die ze kunnen gebruiken.” Zo ontstond een training die bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. 

Tutorials als voorbereiding 

Hoewel de organisatie van Salves bestaat uit meerdere zelfstandige teams, worden deze trainingen voor alle geïnteresseerde Salvesser gegeven. Mohamed: “Daar hebben we bewust voor gekozen. Ten eerste willen we zelf collega’s leren kennen buiten ons eigen team, maar daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen over dit onderwerp kan meepraten als het bij de klant aan de orde komt.” 

De trainers bereidden zich voor door het zelf volgen van trainingen en online tutorials. De kennis die ze zo vergaarden zetten ze om in trainingsmateriaal.  

Frank van de Kamp en Mohamed Issak

Interactieve sessies 

“De training bestaat uit twee sessies”, legt Frank uit. “Tijdens de eerste sessie gaan we in op Continuous Integration. We leggen uit wat pipelines zijn en welke stappen je daarin hebt.” De trainers gebruiken interactieve momenten, zoals een quiz, om de testen of de stof goed landt bij de deelnemers. “Of we vragen hen een voorbeeld te geven van CI bij hun opdrachtgever.”  

Tijdens de training bestaat de groep uit maximaal 10 personen, en liever nog iets minder. Dit, om bij de praktijkvoorbeelden echt persoonlijke aandacht te kunnen geven. “We deden de sessies eerst fysiek op locatie,” herinnert Mohamed zich. “De bijeenkomsten waren toen in Sinterklaastijd en Frank deelde bij een goed antwoord op een quizvraag pepernoten als prijs uit. Dit, om de deelnemers van de training nog meer hun best te laten doen. Vanwege corona moesten we de sessies erna digitaal aanbieden.” Frank maakt duidelijk dat de bijeenkomsten weer fysiek zullen zijn zodra het kan. “Het werkt beter als je de deelnemers werkelijk tegenover je hebt.” 

De belangstelling voor de CI-CD-training is groot, geven beide heren aan. “Er komen steeds weer nieuwe collega’s bij, en zeker als ze voor het eerst in een DevOps-team werken zijn ze nieuwsgierig naar meer informatie.” 

Delivery of deployment? 

Eerder vertelde Frank al over het belang van Test Automation. “Ook dat komt terug binnen CI-CD. Op een gegeven moment wil je ergens in jouw pipeline via een automatische test controleren of de build geslaagd is.”  

Tot slot vragen we Frank of de ‘D’ in CI-CD staat voor delivery of deployment. “Delivery is het altijd, maar in sommige organisaties kun je meteen deployen, en krijg je bij wijze van spreken elk uur een nieuwe livegang van bijvoorbeeld een website. Maar bij andere organisaties verloopt er wat tijd tussen delivery en deployment.”