Frank van de Kamp is Test Automation Engineer bij Salves. Zijn collega’s bij klanten en Salves niet bang dat ze hun werk verliezen als hij alles automatiseert? “Beslist niet”, zegt Frank geruststellend. “Professionele testers blijven nodig.” Hij legt uit dat het bij Test Automation gaat om het automatiseren van repetitieve klussen. “Dat zijn de wat saaiere klussen die elk team in de praktijk tegenkomt. Het gaat dan vooral om standaard checks die je niet langer handmatig hoeft te doen.” Frank geeft als voorbeeld het testen van een website na een nieuwe release of update. “Staan alle knoppen nog op dezelfde plek? Kunnen gebruikers met bepaalde rechten ook daadwerkelijk zo inloggen dat ze die rechten hebben – en geen andere? Krijgt de beheerder een foutmelding als inloggen niet lukt?” Frank maakt duidelijk dat het ‘wegautomatiseren’ van deze handelingen ervoor zorgt dat testconsultants zich met de echt uitdagende testen kunnen bezighouden.

Kennis delen

Het vakgebied van testen is continu in ontwikkeling, en dat geldt niet alleen voor Test Automation. Zorgt Salves ervoor dat de medewerkers, die allemaal bij verschillende opdrachtgevers werken, toch kennis en ervaringen met elkaar delen? “Zeker weten”, klinkt het stellig. “We hebben twee keer per jaar een kennisdag en er zijn veel trainingen die medewerkers kunnen volgen.”

Toch merkte een aantal Salvessers dat het goed is om samen regelmatig gestructureerd op de inhoud in te gaan. “We hebben daar werkgroepen voor in het leven geroepen, innovatieteams. Dat is een vast groepje collega’s dat elke week, fysiek of digitaal bij elkaar komt. We laten onze collega’s kennismaken met bepaalde tools of technieken.”

Frank, die zelf voor Malmberg als opdrachtgever werkt, legt uit dat binnen Microsoft Teams een structuur is ingericht met aparte teamkanalen. Via deze kanalen kunnen collega’s met dezelfde interesse of vragen elkaar vinden. “Dat proberen we continu bij te houden. We verspreiden kennis die we opdoen in kleinere groepen naar de collega’s.” Inmiddels kent Salves verschillende innovatieteams, zoals: een Agile Innovatie Team, een Test Automation Team en een Artificial intelligence (AI) Team.

Eigen initiatief

Ongeveer vijf maanden geleden voerden Frank en zijn collega’s een nieuwe vorm van kennisdelen in. “We merkten dat veel collega’s meer wilden doen met programmeren, maar dat de eerste stappen lastig zijn. Daarom hebben we nu een tweewekelijks mob-sessie, gericht op programmeren.” De groep (mob) komt dan samen. “Telkens heeft een van de deelnemers de besturing (de driver) en schrijft nieuwe code. De rest geeft de instructies (de navigators) en/of zoekt mee naar mogelijke oplossingen (de researchers).”

Voor Frank is het mooie van Salves dat er veel ruimte is voor eigen initiatief. “Wil je een workshop organiseren? Doe het gewoon, regel een zaaltje, bestel eten en declareer de kosten achteraf. Dit allemaal zonder bureaucratie of goedkeuringsprocessen.”