Praktijkcase

Agile transformatie maakt gemeente Den Haag wendbaarder

Bij de gemeente Den Haag is software- en applicatie development –zoals bij veel gemeenten en grote organisaties– de laatste jaren toenemend complex en minder inzichtelijk geworden. Na enkele experimenten waarbij nieuwe werkwijzen geprobeerd zijn, bleef Agile werken het meeste hangen en werd het op steeds meer plaatsen binnen de organisatie toegepast. Met name het traject MijnDenHaag en het succes daarvan is de werkwijze succesvol gebleken. In het kader van die transformatie is Salves betrokken met een Scrum Master en ondersteuning bij Agile werken en testautomatisering.

Verhoogde kwaliteit

De gemeente heeft in ruim een jaar tijd vier teams opgezet. Jacqueline de Zoete, werkzaam als strategisch adviseur Online, kijkt tevreden terug op de ontwikkelingen en de resultaten van die vier teams tot dusver. “We zijn door deze werkwijze beter in staat de black boxes van het MijnDenhaag-traject inzichtelijk te maken. Door onze sprints hebben we meer grip op releases en denken we meer en beter vanuit de gebruiker. Dat geldt voor UX maar ook voor testen. In onze fases releasen we eerst een goede basis en vervolgens voegen we met sprints functionaliteiten toe aan de applicatie. Dat verhoogt de kwaliteit van ons werk en maakt ons wendbaarder.”

Sprints vergroten de wendbaarheid

De kwaliteit en wendbaarheid die de Agile transformatie met zich heeft meegebracht, zorgt ervoor dat de impact van eventuele fouten drastisch verminderd is. Jacqueline: “We werken natuurlijk met gemeenschapsgeld. Daar moeten we ons van bewust zijn. Als we nu iets releasen dat niet goed werkt of waar functionaliteit ontbreekt, zijn we in staat de impact daarvan snel te verkleinen door een sprint in te gaan voor dat specifieke doel. We kunnen daardoor in korte tijd een basis van een applicatie snel plussen met verbeteringen.”

In het kader van de transformatie is Salves betrokken bij advies en training over Agile werken en bij testautomatisering. Michael van Lievenoogen, Scrum Master namens Salves, is aangehaakt in juli 2018 en heeft samen met de betrokken Agile coach en (oud)-Product Owner Jacqueline de transformatie vorm gegeven. Het eerste Agile-team, scrumteam MDH, was het eerste team en fungeerde als pilotproject voor Agile werken. Op basis van de ervaringen met het pilotteam is er een basis gelegd voor andere Scrumteams.

Michael van Lievenoogen, test consultant bij Salves
Michael van Lievenoogen, test consultant bij Salves

Nieuwe testaanpak

De Agile manier van werken vraagt ook om een nieuwe manier van testen. De gemeente Den Haag zocht, mede door het kleine team en een schuin oog naar het budget, naar manieren om het testen voor een groot deel te automatiseren. Om die reden is Menno Slingerland van Salves aangehaakt als test automatiseerder. Voorlopig schrijft hij nog de scripts voor de tests, maar het is de bedoeling dat Menno de interne organisatie opleidt en zelf verantwoordelijk gaat maken voor het succesvol en geautomatiseerd testen.

Binnenkort meer teams

Agile coach en (oud)-Product Owner Jacqueline de Zoete
Agile coach en (oud)-Product Owner Jacqueline de Zoete

Jacqueline is er trots op dat de Scrumteams binnen de gemeente als voorbeeldteams worden gezien. Zij en haar collega’s sturen nu aan op groei en doorontwikkeling, waarbij de verwachting is dat er binnen een jaar meer teams gaan bijkomen. De vereiste cultuurverandering kan Jacqueline niet snel genoeg gaan. “Het leveren van kwaliteit is voor ons als gemeente hoofdzaak. De ontwikkelingen tot dusver stellen ons al in staat de impact van eventuele fouten te reduceren doordat we in fases opleveren, doordat we snel kunnen omschakelen en doordat we veel meer testen vanuit het perspectief van de gebruiker. Maar de manier van werken en denken die hoort bij Agile, zal altijd om aandacht blijven vragen. Wat dat betreft is onze transformatie nooit afgerond

Agility

Meer aandacht geven aan testen?

Benieuwd wat een vernieuwde testaanpak voor meerwaarde kan bieden?
Bekijk onze diensten om te weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen.