Wat is een zorgdrager?

Laten we beginnen met wat cijfers. Meer dan een derde van alle Salves consultants acteert in een natuurlijke of mogelijke rol als zorgdrager. De zorgdrager wordt omschreven als een nauwgezet en precies persoon. Hij/zij heeft oog voor details en aandacht voor dingen die mis kunnen gaan. Perfecte competenties voor een tester, naar mijn mening. Maar de valkuilen, zoals het doorslaan in perfectionisme of het mogelijk demotiveren van teamgenoten, zijn aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Bij Salves maakt de Belbin training onderdeel uit van het onboardingtraject dat nieuwe medewerkers volgen. Kennis over jouw eigen teamrol(len) en die van anderen wordt als essentieel gezien. Als een tester word je namelijk gedetacheerd bij verschillende opdrachtgevers, waarbij je samenwerkt met verschillende typen personen.

Het valt mij op dat hoe langer ik bij een klant gedetacheerd ben, hoe meer mijn zorgdragerrol naar voren treedt. Dit heeft onder andere te maken met de toename in kennis en inzicht in de applicaties die ik test. De risico’s die ik (vroegtijdig) kan identificeren spelen ook een rol, net als dat ik heb geleerd hoe eindgebruikers met de applicatie werken.

In actie op de werkvloer

In een Agile omgeving zie je regelmatig dat testers in een vroeg stadium van het software ontwikkelingsproces worden betrokken. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen of verfijnen van de requirements. Zeker in deze fase ervaar ik dat de sterke punten van mijn rol als zorgdrager voordelen bieden. En dat nog voordat ik überhaupt een testscenario heb voorbereid of uitgevoerd. Je zou mij tijdens een refinement sessie een vraag kunnen horen stellen zoals: “De business vraagt om veld ‘A’ toe te voegen aan het invoerscherm. Betekent dit ook dat veld ‘A’ moet worden opgenomen in de dagrapportage?” Een vraag als deze kan leiden tot een uitbreiding of aanpassing van de requirements vanuit de business. Daarnaast kan ik een opmerking geven zoals: “In het verleden hebben eerdere wijzigingen in component ‘x’ geleid tot een performance-toename van ‘y’ procent, dus hier moeten we extra aandacht aan besteden tijdens de ontwikkeling”. Hierdoor kan meer effort worden gestoken in het testen van de performance van de applicatie.

Mogelijke valkuilen

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarin ik als zorgdrager een positieve bijdrage kan leveren aan het team. Maar in welke situaties kan het anders uitpakken? Het is mij in het verleden overkomen dat ik aan het einde van een refinement sessie nog terugkwam op een detail, omdat ik alsnog een risico had geïdentificeerd. Dat is voor een keer prima, maar je wil natuurlijk niet gezien worden als diegene die altijd beren op de weg ziet. Grondslag achter dit voorbeeld ligt in het feit dat ik ook met enige regelmaat in de rol van monitor kruip, waarbij ik de neiging heb om eerst te luisteren en te analyseren alvorens ik mijn mening geef. Een valkuil om rekening mee te houden dus.

Mocht jij je als tester ook in een zorgdragerrol thuis voelen, geef ik je graag de volgende tip. Wees alert en communiceer tijdig als je een (potentieel) risico identificeert gedurende een softwareontwikkelingstraject. Gebruik hierbij jouw ervaring en kennis om het team te helpen met het mitigeren van product- of projectrisico’s. Mocht je toch in een situatie komen waarin je ‘te laat’ een risico wil communiceren, parkeer deze dan even. Neem het vervolgens mee in jouw verdere teststrategie. Risico’s mitigeren is en blijft immers een groot onderdeel van de werkzaamheden van een tester.


Ontvang als eerste de nieuwste artikelen

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van Salves? Schrijf je hier in!