Zo zonde dat onze vaste patronen van overleg ervoor zorgen dat vaak de energie verdwijnt om dat ene briljante idee naar voren te brengen die de volgende innovatie in gang gaat zetten. Iedereen weet dat samenwerken een essentieel onderdeel is om vooruit te komen in onze werkzaamheden. Daarbinnen is communicatie een factor die zowel beperkend, als bevrijdend kan werken. Niet iedereen is communicatief even vaardig of dusdanig extravert om een boodschap goed over te brengen. Dit wil nog niet zeggen dat deze persoon niet bruist van de goede ideeën. Om het potentieel van iedere medewerker te benutten én om weer meer energie in overlegmomenten te krijgen, zijn de ‘Liberating structures’ ontwikkeld. 33 structuren die jouw team of organisatie helpt om iedereen te betrekken en ze te bevrijden van onze vaste patronen.

BETEKENISVOLLER COMMUNICEREN

Hoe bevrijden deze structuren ons van het eenrichtingsverkeer van presentaties of van vergaderingen waarvan de uitkomst al vast staat en zitten wij vast in deze patronen? Liberating structures –of LS– helpen je informatie verzamelen, waarbij iedereen betrokken wordt, maar ook met het vormen van actiepunten om een doel te realiseren. Het wordt voor deelnemers toch leuker, interessanter en betekenisvoller als zij allemaal het gevoel hebben gehoord te worden? Bij mijzelf bleek -onbewust- mijn intrinsieke motivatie in mijn huidige opdracht ergens anders te liggen dan ik aanvankelijk dacht. In de ‘9 Why’s’ vraag je in duo’s door tot je tot de kern van je ‘purpose’ komt. Deze structuur werkt goed om je doelstellingen helder te krijgen, zowel op individueel als op teamniveau.

DOORBREEK DE ONBEWUSTE VOLGSTAND

Onderdeel van LS is disruptieve innovatie; het doorbreken van onze patronen. We zijn in al die jaren gewend geraakt aan presentaties en vergaderingen en gaan vaak onbewust mee in de volgstand. Om dit te doorbreken zullen we dus iets moeten veranderen. Maar in plaats van het gedrag van mensen te veranderen, biedt LS een makkelijker alternatief. Het helpt ze middels een simpele set aan microstructuren om actief te participeren, zonder hierbij uit hun ´comfortzone´ te stappen. Een kleine verandering kan een grote impact hebben, met vaak ook een verrassende uitkomst.

WHAT I NEED FROM YOU

Door deze verandering maken we ruimte voor innovatie. Hierin kunnen we transparant maken waar kansen liggen, of waar we energie verspillen. Hoe kan ik deze kansen benutten? LS biedt structuren die je daarbij kunnen helpen. Ze hebben allen een specifiek te behalen doel, zoals bijvoorbeeld het in kaart brengen van elkaars behoeftes. Wat heb ik van jou nodig om mijn doel te bereiken en kan jij dat wel leveren? Hiervoor kun je What I Need From You gebruiken. Een simpele set aan basisregels zorgt ervoor dat je binnen een vaste timebox bij iedereen input ophaalt. Op een specifieke vraag mag de leverende partij alleen antwoorden met ‘ja’, ‘nee’, ‘huh’ of ‘whatever’. Dit forceert de vragende partij goed na te denken over hoe de vraag gesteld wordt en de leverende partij of zij hier echt aan kunnen voldoen. Deze LS helpt hiermee snel duidelijk te maken waar je staat als organisatie en wat er moet gebeuren om gezamenlijk jullie doelen te bereiken.

BEVRIJDEND COMMUNICEREN

Een ander doel zou kunnen zijn om ideeën te verzamelen. Afhankelijk van de structuur kan dit ook anoniem, om te voorkomen dat mensen ideeën niet delen uit angst of hiërarchische motieven. Zo biedt 25/10 Crowdsourcing een effectieve en snelle manier om anoniem ideeën te verzamelen, die je vervolgens gezamenlijk kunt beoordelen. Dit kan voor introverte mensen een bevrijdende manier van communiceren zijn, op een laagdrempelige wijze.

MEER OVER LIBERATING STRUCTURES?

Nieuwsgierig geworden naar de toepassing van Liberating structures? Check dan onder Reporter voor reportages van de Immersion Workshop in Sydney en een interview met co-founder Liberating structures Keith McCandless. Binnenkort lees je hier deel 2 over Liberating structures, waarin wordt ingegaan op het aspect leiderschap binnen samenwerken en hoe LS hierin kan helpen, hoe je LS introduceert binnen je organisatie en waar LS en Agile elkaar kunnen versterken.