HOE HET OOIT BEGON

Ongeveer 10 jaar geleden verplichtte de overheid het gebruik van Elektronische Patiënten Dossiers (EPD) met een Zorg Informatie Systeem (ZIS) binnen ziekenhuizen. Met als doel om de zorgprocessen rondom de patiënt elektronisch te ondersteunen. Dit was de aanleiding voor softwareleveranciers zoals ChipSoft om een nieuw product op de markt te zetten. EZIS was het eerste EPD-systeem dat door ChipSoft werd opgeleverd. De impact van invoering van een dergelijk systeem was groot voor ziekenhuizen. Het merendeel van de functionaliteit die handmatig werd uitgevoerd moest omgezet worden naar een elektronisch systeem. Dit terwijl ziekenhuispersoneel gewend was te werken met papieren dossiers.

STEEDS COMPLEXER

Bij de invoering van de eerste versies van de EPD’s werd het softwarepakket maar gebruikt door enkele ziekenhuizen. Hierdoor was de inrichting, het gebruik en het beheer zeer overzichtelijk. Dit veranderde snel toen het aantal EPD-implementaties in ziekenhuizen fors steeg. Maatwerk werd voor ChipSoft steeds gebruikelijker, door de jaren heen groeide de hoeveelheid maatwerk in HiX (voorheen EZIS) sterk. ChipSoft had moeite met flexibiliteit, eenduidigheid, de grote beheerlast die gepaard ging met hun software en een gebrek aan grip op de integraliteit.

ChipSoft besloot, om de beheersbaarheid en het overzicht te kunnen vergroten, om bij nieuwe implementaties een standaardoplossing aan te bieden. Het diende een standaardoplossing te zijn voor de globale werkprocessen van de ziekenhuizen met de mogelijkheid om het op detail configureerbaar te maken. Zo ontstond HiX standaard content, met 4 duidelijke voordelen:

 • De mogelijkheid om standaard functionaliteit in te bouwen;
 • Het wordt eenvoudiger om de kwaliteit van de software en content te borgen;
 • Verantwoordelijkheid m.b.t. werking is eenduidig;
 • Standaardisatie maakt snellere implementaties mogelijk.

GEBRUIK EN OVERGANG NAAR STANDAARD IS NIET TEGEN TE HOUDEN…

Het is duidelijk dat zowel voor ChipSoft als voor de ziekenhuizen er geen houden meer aan is, onder andere vanwege de toenemende beheerlast. Het maatwerk binnen HiX gaat overboord en standaard content is de logische optie. De vraag die volgt is: wanneer en hoe ga je als ziekenhuis de overgang naar standaard content maken? Feit is namelijk dat de ondersteuning vanuit ChipSoft op maatwerk heel snel zal afnemen. En hoewel standaardcontent en maatwerk van de dezelfde leverancier worden afgenomen, maak je de overstap van maatwerk naar standaard niet zomaar.

OVERGANG NAAR STANDAARD CONTENT

Ook al vermoed je dat een overgang van maatwerk naar standaard content een ‘piece of cake’ is, moet je het echt zien als een volledig project. Bij een overgang naar standaard content heb je als ziekenhuis te maken met een veelvoud aan uitdagingen.

 • Het opstellen van een gedetailleerd plan van aanpak;
 • Het maken van een (resource) planning;
 • Inrichten van een projectorganisatie;
 • Projectdagen;
 • Datamigratie/conversie;
 • Infra en techniek;
 • Testen.

KWALITEITSBORGING

Binnen een overgang van maatwerk naar standaard content speelt testen een cruciale rol. De testaanpak dient echter te worden aangepast. Binnen een maatwerkoplossing lag de focus van het testen op de separate modules. Modules die per ziekenhuis konden verschillen. En deze module testen werden tot slot integraal getest (ketentest).

Bij het standaardpakket, met al zijn standaard functionaliteiten, komt de nadruk te liggen in het ketendenken. Dat betekent nog meer en uitgebreider integraal testen. De complete werkprocessen dienen te worden getest waarbij de eindgebruikers een grote rol spelen. Een behoorlijke inspanning voor een groot deel van het ziekenhuis.

INTENSIEF TESTTRAJECT

Voor een succesvolle overgang van maatwerk naar standaard bij de ziekenhuizen is een intensief testtraject noodzaak. Een traject waarin risico’s tot op de kleinste details werden gemanaged en waar alle stappen van het traject tot in de puntjes zijn voorbereid, gespecificeerd en uitgevoerd.

BENIEUWD NAAR ONZE AANPAK? NEEM GERUST CONTACT OP.