Dit is een uitgelezen kans voor de Meetup om de Agile Monitor nog beter onder de aandacht te brengen bij Salves consultants. Bovendien kunnen we daarna samen te bepalen hoe we de Agile Monitor nog beter kunnen maken en inzetten bij onze klanten.

 
DE AGILE MONITOR UITLEG BRENGT DISCUSSIE OP GANG

 De Agile Monitor, ontwikkeld door Salves, helpt klanten inzichtelijk maken hoeveel waarde de Agile implementatie voor de onderneming oplevert. Hiermee kunnen bedrijven onder andere inzichtelijk maken in hoeverre hun Agile transitie daadwerkelijk bijdraagt aan hun bedrijfsdoelstellingen. Daarnaast kan de tool gebruikt worden om de volwassenheid van de Agile werkwijze te meten en/of doelstellingen worden bereikt.

Voor het tweede deel van de Meetup was het belangrijk om alle aanwezigen eerst op hetzelfde kennisniveau te brengen over de Agile Monitor. Collega’s Rajiv en Marcel praatte iedereen bij over de ontwikkeling van de tool, hoe deze werkt en de ervaringen bij klanten. De uitleg bracht direct een hoop discussie op gang over de inzet, ervaringen en mogelijke verbeteringen. Na de inhoudelijke presentatie was het tijd voor een korte pauze, om even op adem te komen en voor te bereiden op het actieve tweede deel van de meetup.

 
REFINEMENT SESSIE VAN DE AGILE MONITOR

Na de pauze was het ook bij deze meetup tijd om de stiften en post-its erbij te halen! Het doel: een refinement sessie van de tool om de backlog voor de Agile Monitor werkgroep te vullen. We splitste de aanwezige collega’s in groepen, waarbij elke groep de opdracht had alle verbeteringen rondom de Agile Monitor op te schrijven in een vooraf bepaalde timebox. De focus lag op marketing, de tool zelf en op inzet van de tool. In de groepen ontstonden al snel verhitte discussies, nieuwe ideeën en acties. Aan het einde van de timebox heeft iedere groep de ideeën kort gepresenteerd. Vervolgens zijn alle post-its samengevoegd en aan de Agile Monitor werkgroep overgedragen. Deze werkgroep gaat verder aan de slag met alle ideeën en acties om de Agile Monitor te verbeteren en verder in te zetten bij klanten.

 
VOLGENDE MEETUP: AGILE TESTER

Met de kennisdeling en de mini refinement sessie hebben we niet alleen inhoudelijk kennis aan consultants overgedragen, maar ook een methode om bij hun klanten toe te passen. Daarbij hebben we met z’n allen geleerd over de absolute meerwaarde die de Agile Monitor heeft voor elke organisatie die bezig is met een Agile werkwijze.

Zoals gebruikelijk hebben we aan het eind van de avond het onderwerp voor de volgende meetup in december bepaald: de Agile tester. Vele organisaties hebben het over Agile testers, maar wat betekend dat nu eigenlijk? Wat kan een Agile tester, wat doet een Agile tester? Hoe kan Salves ervoor zorgen dat onze consultants voldoen aan de wens van de klant? Deze vragen gaan we in de volgende meetup beantwoorden!