De prioriteit is voor bedrijven sterk verschoven; de focus ligt vaak eerst op het bouwen van een mobiele applicatie omdat de gebruikersgroep een mobiele telefoon of tablet als primair middel hebben om informatie tot zich te nemen. Het afbreukrisico van een niet goed functionerende app is groot. Als een gebruiker geconfronteerd wordt met fouten of onlogica in een app, wordt deze al snel niet meer gebruikt. Des te groter is het belang dat de app werkt en aan alle technische en functionele eisen voldoet. Oftewel, alleen productiewaardige apps mogen aangeboden worden aan de gebruikers en dit dient goed getest te worden. In de essentie is een mobiele applicatie niet heel anders dan een applicatie in bijvoorbeeld een Windows-omgeving, maar het landschap en de diversiteit aan verschillende devices, besturingssystemen, resolutie en security maken de aanpak wel degelijk anders.

ketentesten-in-de-agile-omgeving

UITDAGINGEN

Mobiele applicaties moeten functioneren op een grote verscheidenheid van devices en besturingssytemen. Je hebt dus te maken met verschillende type hardware van verschillende merken, processoren, sensoren en schermresoluties. Ook heb je de uitdagingen op het gebied van software (android, ios, windows mobile, etc) en verschillende versies daarvan. Bijkomende afhankelijkheden die wel bepalend zijn voor een goede werking zijn bijvoorbeeld de distributie (appstores) en niet te vergeten de diversiteit aan netwerk connectiviteit (3G, 4G en Wifi).

Het testen van mobiele applicaties is geen “rocket-science” maar de focus is anders dan bij reguliere applicaties. Zo zijn de volgende testtypes onder andere in de regel van toepassing:

 • Functionele testen; niet anders dan reguliere aanpak
 • Installatie testen; diversiteit aan os-en en type devices (tablet, phablet, smartphone, wearable)
 • Security testen; vraagt een andere benadering in verband met o.a. netwerkdiversiteit en connectiviteit
 • Performance en stress testen; grote verschillen in devices en architectuur, evenals netwerken en backend belasting.
 • Usability testen; het gebruik van een site of applicaties op een klein scherm is anders dan een traditioneel scherm
 • Database testen; frontend – backend benadering is anders
 • Compatibiliteit testen; grote verschillen in devices en besturingsystemen

Een rode lijn in het testtraject is dat de focus vooral afwijkt op de non-functionele gebieden. Om deze aspecten goed te borgen, dien je daar voldoende aandacht naar uit te laten gaan in je mobile app-testing traject.

SIMULATIE OF EMULATIE?

Hoe ga je testen faciliteren? Doe je dit op basis van simulatie of emulatie? Kies je voor een cloudoplossing of kies je voor een teststraat met echte devices waarop getest kan worden. Dit hangt uiteraard van een aantal factoren af. Denk hierbij aan:

 • Beschikbaarheid op type devices. Tablets? Smartphones? Wearables? Smartscreens?
 • Welk OS wordt ondersteund? iOS? Android? ChromeOS? Windows phone?
 • Wat is de doelgroep en bereik?
 • Aantal users (Zijn het er <1000 of >100.000?)

Bovenstaande bepaalt mede welke testopstelling er nodig is om je testen goed te kunnen uitvoeren. Wil je namelijk ‘alle’ gangbare devices op de markt kunnen bedienen, dan is het niet realistisch om een eigen teststraat met al deze varianten neer te zetten. Laat staan dat het uitvoerbaar en betaalbaar is. Een cloudoplossing is dan een meer geschikte methode.
Kortom, mobile app testing is in essentie niet heel anders dan traditionele applicaties. Alleen verschilt je aanvliegroute wel degelijk.

SALVES

Salves heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het testen van dergelijke trajecten en heeft de kennis in huis. Zo zijn er iSQI® CMAP gecertificeerde test consultants die je organisatie kunnen helpen bij het testen van mobiele applicaties. Wil je ook weten wat Salves voor je kan betekenen voor het testproces rondom mobile app testing? Neem dan contact met ons op. Voor meer informatie kan je terecht op http://www.salves.nl