De nadruk bij het gebruik van Liberating Structures ligt op levendige participatie. Er is geen eenduidige definitie, maar het concept staat voor een palet aan breed toepasbare methoden en technieken die je helpen disruptieve innovatie bij iedereen los te maken, van kleine tot grote groepen. Het doel is om alle lagen en diverse rollen van een organisatie om team te betrekken bij strategievorming en transformatie.

Meer weten? Volg de serie van de Salves Test Forward reporters LingFong en Michael.