Organisaties onderschatten op die manier flink wat de rol van Scrummaster inhoudt. Dat zien wij als Agile Innovatie team onder andere door de opkomst van Agile coaches –op sommige plaatsen zelfs ter vervanging van Scrummasters. In onze ogen is de rol van een Scrummaster steeds meer gedevalueerd tot een facilitator. Iemand die nodig is om ervoor te zorgen dat het team de Scrum events uitvoert en de agenda verzorgt. Iemand die binnen het team nog enige verbetering voor elkaar kan krijgen in de werkwijze en samenwerking, maar verder geen enkel mandaat heeft.

Wij gaan tegen deze trend in!

SCRUMMASTERS ZIJN ONMISBAAR

In onze visie zijn de Scrummasters essentieel voor elke organisatie die iets met Scrum doet of wil doen. Niet alleen als facilitator, maar juist als coach van teams en managers, inspirator en kennisdrager. Als Agile Innovatie team hebben we daarom het initiatief genomen om er voor te zorgen dat een Scrummaster weer kan voldoen aan deze visie en we de Scrummaster terug in zijn kracht zetten.

EEN BASISNIVEAU VOOR SCRUMMASTERS

De eerste stap is inmiddels gezet; de eerste tien consultants hebben hun Professional Scrum Master II (PSM II) certificering behaald. Het PSM II certificaat toont een dieper besef en ervaring met Scrum aan, bijvoorbeeld hoe je conflicten in teams op kan lossen, hoe je omgaat met verschillende belangen van stakeholders en hoe meerdere Scrum teams met elkaar samenwerken. Dit is wat ons betreft het basisniveau dat elke Scrummaster moet hebben en hoe we onze Scrummasters op pad willen sturen.

TOEPASSING IS VEEL MEER DAN EEN CERTIFICAAT

De theorie kennen is één ding, het kunnen toepassen op een manier die voor een organisatie werkt is maatwerk. Daarvoor is het essentieel om als Scrummaster over een toolbox van technieken en ervaring te beschikken. Bovendien moet je deze toolbox continu aanvullen en jezelf blijven ontwikkelen. Door middel van maandelijkse meetups, conferenties, blogs, opleidingen en de Salves kennisdagen stimuleren wij zowel onze eigen Scrummasters en consultants, als externe, om te leren van elkaars ervaring en hun toolbox continu verder uit te breiden.

Betekent dit alles dat we de rol van Scrummaster direct rechtzetten? Zeker niet, daar hebben we veel meer hulp voor nodig. Wij zijn er wel van overtuigd dat een Scrummaster de juiste theoretische kennis, ervaring en methodieken om die kennis praktisch toe te passen nodig heeft. En hiermee kan iedere Scrummaster zelf het pad afleggen van facilitator tot de Scrummaster die de teams en organisatie bij de hand neemt.