Succesverhaal

Gemeente Rotterdam: Vernieuwing websites 
GGD Rotterdam-Rijnmond en SOA poli

Marijn Kuijper en Katja van Deventer over het het succes bij DELA

Zowel de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond als die van de SOA poli waren aan vernieuwing toe. Beide sites werden, als onderdeel binnen de organisatie van de gemeente Rotterdam, in één scrumteam aangepakt en zijn in korte tijd opgeleverd. De gemeente heeft Salves gevraagd om de kwaliteitsborging van de websites voor rekening te nemen, door een testaanpak te definiëren en deze te implementeren.

Scrumteam met alle benodigde expertises

Eerder in het jaar is de nieuwe website voor de gemeente Rotterdam opgeleverd. De ontwikkeling hiervan is met de scrummethode aangepakt. Dat beviel zo goed dat de organisatie ook de opdracht gaf om de websites van GGD Rotterdam-Rijnmond en van de SOA poli (website van het Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid Zuid-Holland Zuid) te vernieuwen.
“De website van de SOA poli was ouderwets, met alleen maar tekst en weinig foto’s, laat staan video’s. We wilden naar een site waarmee we onze klanten beter kunnen bedienen”, zegt Kuijper. “De site is steeds belangrijker in onze dienstverlening. Met de nieuwe website willen we een betere informatievoorziening over de diensten die we aanbieden.”
“De site van de GGD was verouderd in het design en de webomgeving was instabiel. We wilden naar een aantrekkelijke, moderne site in een stabiele omgeving”, zegt Van Deventer. “Uit ons eerdere usability onderzoek bleek dat navigeren op de oude website moeilijk was en dat de gevonden informatie niet overeen kwam met de verwachtingen van de gebruiker. Dat aanpakken was een deel van de vernieuwing.”
Voor beide vernieuwingen is één scrumteam aangesteld. Eerder stond informatie verspreid over beide websites; nu is dat naar onderwerp verdeeld over de sites. Beide sites vallen onder hetzelfde beheer van de gemeente Rotterdam. Ze komen daar op hetzelfde platform uit, waardoor oppakken in één team logisch was.
In het scrumteam kwamen diverse expertises samen: inhoudelijke kennis, ICT, development, design, testing en communicatie. De productowners, als verlengstuk van de opdrachtgevende organisatie, waren onderdeel van het team. Voor de GGD Rotterdam- Rijnmond vervulde Katja van Deventer die rol; voor de SOA poli nam Marijn Kuijper dat voor zijn rekening.
Scrumteam met alle benodigde expertises
Samenwerking in één ruimte

Samenwerking in één ruimte

Voor beide productowners was de scrummethodiek nieuw om mee te werken. Daarbij konden ze leunen op de kennis en expertise van de leden van het team, met testexperts van Salves en developers en designers van leverancier Bright Answers. Een dagelijkse standup zorgde ervoor dat het hele team wist waar ze die dag aan gingen werken en wat getest zou worden. “Het werken in een scrumteam is ontzettend prettig. We werkten met z’n allen in dezelfde ruimte aan dezelfde sites. Waren er inhoudelijke vragen, dan konden de anderen zo bij ons terecht; vice versa voor technische vragen en vragen over design”, zegt Kuijper. “Er was een gedragen gevoel van vertrouwen, het samenwerken in een team met mensen die heel goed zijn in wat ze doen. Ook al weet je er zelf niets van, je weet dat het met deze mensen goed gaat komen.”

Testen binnen de scrummethode

In het scrumteam verzorgde Salves ook testautomatisering. Dit deden ze met behulp van Tricentis Tosca. Daarmee was het mogelijk om, zonder al te veel tijd en moeite, tijdens een sprint een geautomatiseerde regressietest op voorgaande releases uit te voeren. Dit zorgde ervoor dat het scrumteam tijd had om nieuwe features tijdens de sprint al volledig getest op te leveren en de kwaliteit kon waarborgen.
Binnen deze scrummethode verzorgde Salves tevens het duidelijk beschrijven van user stories: wat wil de gebruiker met de website of software doen? Een dergelijke story beschrijft de eisen aan de site. Hoe duidelijker de stories, hoe beter er getest kan worden. De stories lenen zich goed om te testen of het resultaat aan de gestelde criteria voldoet.

Tevreden met samenwerking met Salves

Zowel Van Deventer als Kuijper zijn erg tevreden met de samenwerking met Salves. “Er gingen nog wel eens wat ICT-termen over tafel; Salves kon ons goed uitleggen wat we gingen doen en wat ze gingen testen in elke sprint”, zegt Van Deventer. Kuijper: “Ze hebben alle tijd genomen om Katja en mij als productowners uit te leggen hoe het werkt met testen. Elk gebouwd deel van de website testen ze. Dat klinkt nu heel vanzelfsprekend voor ons, maar we hadden het nooit eerder gedaan.”
Van Deventer: “Door het testen kwamen ze op dingen waar wij nooit over na hadden gedacht. Ze kijken er niet alleen naar hoe het eruit ziet, maar ook of het echt goed werkt, op alle devices. Salves weet waar de valkuilen zitten. Het was erg prettig dat ze deze kennis en ervaring in het team brachten.”
Kuijper: “Door hun werk weten we bijvoorbeeld dat de veiligheid van de website op orde is. Niet dat je nieuwe website ineens de dag erna gehackt wordt. Dat is prettig om te weten en daarin hadden we niet zonder Salves gekund.”

Trots op eindresultaat

Zowel Van Deventer als Kuijper zijn trots op de resultaten en dat het team beide sites in een korte tijd van de grond heeft gekregen. Van Deventer: “We hebben het binnen de afgesproken tijd afgekregen, al was het soms even spannend. Als team hadden we, ook als het druk werd, altijd de blik naar voren gericht. Hoe gaan we het oplossen in plaats van wie heeft het fout gedaan. Dat oplossingsgerichte is prettig werken.”
Agility

Zoekend naar eenzelfde resultaat?

Bekijk onze services om te zien welke toepassingen we bij jou organisatie kunnen doorvoeren.