Succesverhaal

Catharina ziekenhuis: Testen verstevigt de organisatorische basis

Berno Reitsma en Filip Bollen over het het succes bij Catharina

Het ondersteunen van zorg, dat is wat testen doet. Ziekenhuizen ondervinden maximale en integrale ondersteuning van een ZIS/EPD systeem zoals HiX. Goed testen garandeert die ondersteuning. Hoewel er in de zorg veel thema’s aandacht vereisen, blijft testen vaak een achtergrondverhaal, ‘iets dat erbij komt’. Is dit terecht of moet testen onderdeel worden van een groter debat? Het antwoord lijkt naar een volmondig ‘ja’ te neigen, want een planmatige en gestructureerde manier van testen heeft directe invloed op de kwaliteit van zorg.

Als het gaat om het nummer 1 doel van zorginstellingen is er geen discussie mogelijk. Kwaliteitszorg prijkt altijd bovenaan. In ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en bij begeleid wonen-projecten draait het altijd om het welzijn van de patiënt. Het ziekenhuisinformatiesysteem/elektronisch patiënten dossier (ZIS/EPD) speelt daarin een doorslaggevende rol. Bijna alle informatiestromen, zoals opname en ontslag-data, medische geschiedenis en medicijngebruik van een patiënt verlopen via een ZIS/EPD. Hoe belangrijk het is dat de ondersteunende systemen getest zijn, laat zich raden.

Een voorbeeld om aan op te trekken

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is een ziekenhuis dat testen als serieuze pijler op de agenda heeft gezet. De zorginstelling staat landelijk bekend om zeer gespecialiseerde zorg op meerdere gebieden en omschrijft zichzelf als een modern, gastvrij en topklinisch opleidingsziekenhuis. Die uitgesproken ambitie is ook zichtbaar in de huidige implementatie van ChipSoft HiX, het welbekende en voor hun nieuwe ZIS/EPD.
Zorgvuldige invoering van HiX als organisatorische basis van het ziekenhuis
Een voorbeeld om aan op te trekken

Zorgvuldige invoering van HiX als organisatorische basis van het ziekenhuis

“HiX fungeert als organisatorische basis voor je ziekenhuis”, zegt Berno Reitsma, programmamanager van het Catharina Ziekenhuis. Samen met projectleider Testen Filip Bollen licht hij toe hoe het Catharina bezig is om software-migratie het beste te laten verlopen. “Het is verreweg het belangrijkste systeem voor bijna alle processen die in een ziekenhuis plaatsvinden”, licht Reitsma verder toe. “Van bloedafname-registratie tot facturatie bij de zorgverzekeraar, alles wordt geïntegreerd met HiX.” Die omvang van het systeem vereist een immense testinzet. Niet alleen in een beheerfase, al bij de transitie van het ene systeem naar het andere speelt testen een belangrijke rol. Het Catharina Ziekenhuis is nu ruim anderhalf jaar bezig met de voorbereidingen om HiX het verouderde EZIS te laten vervangen. 30 november 2018 zal HiX live gaan en voorafgaand dient werkelijk ieder facet uitgebreid getest te zijn. Het Catharina onderzoekt momenteel of geautomatiseerd testen van nieuwe HiX releases in de beheerfase kan bijdragen aan efficiënte inrichting van de beheerorganisatie.

Optimalisatie in testfase bespaart 18 keer de kosten van reparatie

Ziekenhuizen zijn complexe organisaties waar duizenden processen op elkaar afgestemd moeten zijn. De voordelen van een goed ingericht systeem zoals HiX dragen bij aan die procesafstemming. Indien medische patiënteninformatie van het oude systeem niet correct in HiX terecht is gekomen, vormt dat een potentieel risico voor de patiënt. Het toont het belang van testen haarfijn aan. Ook op andere gebieden is er door testen winst te behalen. Bollen: “Iedere fout die je in de productiefase opspoort en oplost, bespaart je ruim 18 keer de kosten die je moet maken bij een eventuele reparatie tijdens de inrichting- en testfase. Met dagelijks honderden processen om te testen, heb je een idee wat een grote kostenbesparing goed testen kan opleveren.”

Testcoördinatoren: proces- en kwaliteitsbewakers

“We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: goed geteste systemen zoals HiX fungeren als het doorslaggevende instrument in de handen van artsen en verpleegkundigen,” vertelt Reitsma, “en daarom gaan we minutieus te werk.” Alle werkprocessen (waarin de functies van HiX worden gebruikt) en processtappen zijn gecategoriseerd naar risicoklasse en vervolgens worden ze getest. Dat vergt ongelofelijk veel voorbereiding, getuige de preparatietijd van ruim een jaar. Vanuit Salves ondersteunen John Brugman en Esther Pichel het Catharina Ziekenhuis gedurende het hele traject. Bollen: “Door hun ervaring en professionaliteit vertrouwen we zo goed als blind op ze. Zij weten op het gebied van het testproces precies wat prioriteit verdient, waar extra aandacht nodig is of mensen voor nodig zijn. Ze brengen het hele traject van begin tot eind helder in kaart.” De twee Salves testcoördinatoren houden zich met verschillende zaken van het proces bezig. Brugman houdt zich bezig met de testcoördinatie van uit EZIS gemigreerde data en uit overige bronnen/systemen geconverteerde data. Pichel werkt met name aan de testcoördinatie van gegevensuitwisseling tussen HiX en andere applicaties die via koppelingen lopen. Verder ondersteunen de twee de interne testcoördinatoren van het Catharina in de aansturing bij verdere procestesten. Reitsma vat het mooi samen: “Kwaliteitsbewakers van dat kaliber zijn essentieel voor succesvolle software-integratie.”

Specialistische kennis is onmisbaar

Mede dankzij de ondersteuning vanuit Salves verloopt het hele testproces op schema. Bollen geeft nog een aantal voordelen van de samenwerking: “Het onderscheidende vermogen van Salves is dat zij zeer ruime ervaring hebben op het gebied van testen, HiX en zorg. Die combinatie van specialistische kennis is erg waardevol. In de meeste ziekenhuizen wordt natuurlijk goed getest, maar vergeet niet: testen is een vak. Het bewustzijn van de noodzaak om goed, gecontroleerd en planmatig te testen, is vaak niet hoog genoeg. Het gevaar daarvan is dat een professionele en gestructureerde manier van testen een ondergeschoven kindje blijft. Terwijl die focus op testen onvermijdelijk een steeds grotere rol gaat spelen.”
Agility

Zoekend naar proven methods?

Benieuwd hoe jouw organisatie de productiefase kan verbeteren net zoals het Catharina heeft gedaan? Bekijk onze services om te zien welke toepassingen we bij jou kunnen doorvoeren.