Succesverhalen

Voor wie werken we?

Voor wie werken we?

De testconsultants van Salves zijn op hun best in complexe situaties, ongeacht de branche: organisaties met grote applicaties, grensverleggende ambities en waar het dagelijkse resultaat rechtstreeks afhankelijk is van de software waar de organisatie mee werkt. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, waar het EPD (Chipsoft en Epic) een cruciale applicatie is en waar fouten in deze software zelfs levensbedreigend kunnen zijn. Of denk aan financiële instellingen, wat in feite grote ‘dataverwerkende fabrieken’ zijn waarin veiligheid en privacy van doorslaggevend belang zijn.

Categorieën

Testing-as-a-Service in de zorg: kwaliteit met minder gedoe

Testing-as-a-Service in de zorg: kwaliteit met minder gedoe

Salves heeft voor de meest gebruikte oplossing in ziekenhuizen, het EPD Chipsoft HiX, een TestBot ontwikkeld die het leeuwendeel van de softwaretesten volledig zelfstandig uitvoert.

Software testen bij Rotterdam Short Sea Terminals: teamwerk als basis van succes

Software testen bij Rotterdam Short Sea Terminals: teamwerk als basis van succes

Rotterdam Short Sea Terminals is de grootste dedicated op- en overslagterminal voor short sea schepen van Europa. De processen op deze terminal zijn dermate uniek dat ze niet door standaardsoftware kunnen worden ondersteund. Rotterdam Short Sea Terminals koos daarom voor maatwerk.

Flexibiliteit is key in samenwerking met Rijkswaterstaat

Flexibiliteit is key in samenwerking met Rijkswaterstaat

Precies op het moment dat de transitiefase begon, brak de coronacrisis uit en moest iedereen verplicht thuiswerken. Dat leidde tot enkele uitdagingen.

HiX Thuis Testdag: met 100 mensen integraal testen vanuit huis

HiX Thuis Testdag: met 100 mensen integraal testen vanuit huis

Ziekenhuizen die ChipSoft HiX implementeren, moeten de software uiteraard goed testen. Dat gebeurt middels verschillende typen testen.

Agile transformatie maakt gemeente Den Haag wendbaarder

Agile transformatie maakt gemeente Den Haag wendbaarder

Bij de gemeente Den Haag is software- en applicatie development –zoals bij veel gemeenten en grote organisaties– de laatste jaren toenemend complex en minder inzichtelijk geworden. Na enkele experimenten waarbij nieuwe werkwijzen geprobeerd zijn, bleef Agile werken het meeste hangen en werd het op steeds meer plaatsen binnen de organisatie toegepast.

Gemeente Rotterdam verhoogt kwaliteit testen met Testing010

Gemeente Rotterdam verhoogt kwaliteit testen met Testing010

Bij de gemeente Rotterdam was testen tot kort geleden een onderbelicht thema. Om de almaar toenemende complexiteit van het applicatielandschap het hoofd te bieden, zette de gemeente in samenwerking met Salves Testing010 op.

“Ketentesten As A Service”: testautomatisering voor ketentesten

“Ketentesten As A Service”: testautomatisering voor ketentesten

Ketentesten betekenen veel afstemming en een lange doorlooptijd. Salves heeft een innovatieve oplossing: testautomatisering voor ketentesten.

Loodswezen: Gebruik van software heeft weerslag op testen

Loodswezen: Gebruik van software heeft weerslag op testen

Het Loodswezen gebruikt diverse software applicaties in het primaire proces om alle betrokkenen van de juiste informatie te kunnen voorzien. Dat heeft weerslag op hoe er getest wordt.

Coöperatie Dela: werkplekmigratie aangrijpen om gebruikers-tevredenheid te verhogen

Coöperatie Dela: werkplekmigratie aangrijpen om gebruikers-tevredenheid te verhogen

De migratie van werkplekken - door wegvallen van support op de infrastructuur - is voor Coöperatie DELA aanleiding om de werkplekken te differentiëren en kostenbesparingen mee te nemen.

Waternet: Een Agile transformatie

Waternet: Een Agile transformatie

Voor een ambitieus doel zette Waternet met verregaande digitalisering en een Agile werkvorm een transformatie van de IT in werking.

Elkerliek: ontwikkelen van geautomatiseerde regressietesten HiX

Elkerliek: ontwikkelen van geautomatiseerde regressietesten HiX

Gelukt! Geen handmatige maandelijkse tests meer van iedere update en hotfix, maar een vooruitstrevend geautomatiseerde manier om regressietesten van ChipSoft HiX te automatiseren.

Catharina ziekenhuis: Testen verstevigt de organisatorische basis

Catharina ziekenhuis: Testen verstevigt de organisatorische basis

Ziekenhuizen ondervinden maximale en integrale ondersteuning van een ZIS/EPD systeem zoals HiX. Goed testen garandeert die ondersteuning.

Erasmus UMC: Gebruikersspecifieke testen voor intensieve zorg

Erasmus UMC: Gebruikersspecifieke testen voor intensieve zorg

Intensieve zorg Erasmus naar één geïntegreerde PDMS oplossing; dat vraagt om informatie die juist, tijdig en compleet is.

Gemeente Rotterdam: Vernieuwing websites 
GGD Rotterdam-Rijnmond en SOA poli

Gemeente Rotterdam: Vernieuwing websites 
GGD Rotterdam-Rijnmond en SOA poli

Beide sites werden, als onderdeel binnen de organisatie van de gemeente Rotterdam, in één scrumteam aangepakt en zijn in korte tijd opgeleverd.

Protestantse Kerk Nederland: introductie Agile Scrum

Protestantse Kerk Nederland: introductie Agile Scrum

Om sneller nieuwe functionaliteit te ontwikkelen om de software beter te laten aansluiten bij de behoeften, introduceerde PKN met hulp van Salves de Scrummethodiek.

DELA: verhogen van kwaliteit applicaties door testautomatisering

DELA: verhogen van kwaliteit applicaties door testautomatisering

Om meer testen te kunnen doen in minder tijd heeft DELA zijn testproces vergaand geautomatiseerd. Salves Test Services heeft de organisatie hierin begeleid.