Succesverhaal

Software testen bij Rotterdam Short Sea Terminals: teamwerk als basis van succes

Naar aanleiding van een interview met Merel Verbeek

Rotterdam Short Sea Terminals is de grootste dedicated op- en overslagterminal voor short sea schepen van Europa. De processen op deze terminal zijn dermate uniek dat ze niet door standaardsoftware kunnen worden ondersteund. Rotterdam Short Sea Terminals koos daarom voor maatwerk. Maatwerksoftware laten ontwikkelen is één ding, het systeem testen is toch een heel ander vak. Rotterdam Short Sea Terminals schakelde daarom de expertise in van Salves om hierbij te ondersteunen.

Complexe processen met veel varianten

De processen op een terminal zijn complex en kennen veel varianten. Er zijn vrachtwagens, treinen en binnenvaartschepen die containers brengen of ophalen. Er is een logistieke flow op het terrein zelf van containers die worden op- en overgeslagen. Er zijn douaneprocessen, die met de Brexit op komst nog aan allerlei veranderingen onderhevig zijn. En hieronder ligt uiteraard ook een administratief proces.

Beslisondersteuning

In de bestaande software worden al deze verschillende processen nauwelijks ondersteund door geautomatiseerde beslissingen. De software is vooral administratief van aard. Er zijn nog veel werkzaamheden die handmatig gedaan moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een taak als een plek aanwijzen waar een vrachtwagen moet lossen. Of aan douanepapieren toevoegen die bij deze container worden meegeleverd en de container deblokkeren op het moment dat deze documenten zijn toegevoegd. Daarom heeft Rotterdam Short Sea Terminals nieuwe software laten ontwikkelen die deze processen zo veel mogelijk van A tot Z ondersteunt. De beslissingen die eenduidig zijn, worden nu door de software genomen.  

Menselijke smeerolie verdwijnt

Dit maakt wel dat het heel essentieel is dat de software altijd doet wat je verwacht, in iedere denkbare situatie. Er is namelijk niet langer een baliemedewerker die controleert of alle papieren kloppen en die aanwijst waar een chauffeur kan lossen, dat doet de Self Service Desk. Dat is weliswaar heel efficiënt, maar het betekent ook dat alle ‘menselijke smeerolie’ uit processen verdwijnt. Daarom moeten ze softwarematig zo strak worden ingericht dat die smeerolie niet meer nodig is.

Samenwerking als basis van succes

Met een team van negen medewerkers, waarvan acht van Rotterdam Short Sea Terminals en ik namens Salves, zijn we aan de slag gegaan. Daarbij hebben we steeds heel nauw samengewerkt met de ontwikkelaars van de software en de toekomstige gebruikers. Ieder teamlid heeft zich een expertisegebied eigen gemaakt. De één is verantwoordelijk voor alle functionaliteit die met douanedocumentatie te maken heeft, de ander voor alles wat te maken heeft met de gate waar vrachtwagens binnen komen, et cetera. Tegelijkertijd hebben we allemaal ook een goed beeld van het overkoepelende proces.

Alle mogelijke scenario’s testen

Een lastig onderdeel, waarbij de kennis en ervaring van Salves heeft geholpen, is het in kaart brengen van alle mogelijke scenario’s die kunnen voorkomen. Daarbij hebben we gekeken naar scenario’s die de software toestaat en naar scenario’s die zich in de praktijk voordoen. De medewerkers van Rotterdam Short Sea Terminals hebben op dit vlak veel input gegeven. In ons kantoor hebben we een testopstelling met een Self Service Desk en VMT’s. Dit zijn apparaten die buiten in het rijdend materieel worden gebruikt. Met deze testopstelling kunnen we zien wat er gebeurt als medewerkers op bepaalde knoppen klikken. Op die manier hebben we alle mogelijke situaties nagebootst.

Nog geen testautomatisering mogelijk

Dit is allemaal handwerk. Omdat de software nog niet af is en continu nog verandert, is het namelijk nog niet mogelijk deze testen te automatiseren. Vorig jaar is de noordelijke terminal van Rotterdam Short Sea Terminals live gegaan met het pakket, maar Rotterdam Short Sea Terminals Zuid staat nog op de planning. Hierdoor worden er nog voortdurend nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Bij het samenvoegen van beide terminals op één systeem worden nieuwe scenario’s geïntroduceerd die nu nog niet bestaan. Deze scenario´s dienen ook allemaal getest te worden.

Als straks de beide terminals live zijn en regressietesten de overhand krijgen, is het tijd om te gaan onderzoeken welke testen we kunnen automatiseren. Op dat moment komt er namelijk zoveel repetitief werk dat testautomatisering loont.

Agility

Doorpakken met test ontwikkeling?

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen flexibele en goed onderhoudbare software neer te zetten die snel gereleased kan worden?