VAN TWEE KANTEN BELICHT

Samen werken is samen investeren en samen profiteren

De volgende stap voor een nieuwe dienst: een vertaalslag van maatwerk naar standaard content. Deze ontwikkeling is niet alleen gericht op één klant, maar op grootschalig gebruik. Bij de invoering, die tijd en energie kost, is het belangrijk te onthouden: samen investeren is samen profiteren.
BORIS CORVERS, DIRECTEUR SALVES TESTSERVICES ZORG OVER INVESTEREN IN EEN TESTDIENST
In samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis maakte Salves Testservices Zorg de vertaalslag van maatwerk naar standaard content binnen de HiX Test Automation Service. De ontwikkeling was niet alleen gericht op het Elkerliek, maar ook met het oog op gebruik binnen andere ziekenhuizen.
“Fijn leven is met mijn gezin leuke dingen doen en een goede privé-werkbalans vinden. Fijn werk is de vrijheid om zelf invulling aan doelstellingen te geven. Soms is het hard werken om alles af te krijgen, daarna is er ruimte om de balans weer te vinden. Work hard, play hard,” zegt Boris Corvers, directeur Salves Test Services Zorg. Test Services Zorg is onder meer verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de HiX Test Automation Service.
“Testautomatisering wordt interessant als je maandelijks nieuwe releases of updates moet testen. Het biedt een hogere kwaliteit dan handmatig testen; je raakt alle onderdelen van de software elke keer weer en de testen zijn altijd hetzelfde, waardoor resultaten vergelijkbaar worden. De kwaliteit is continu en hoger dan bij handmatig testen. De HiX-omgeving is echter dermate complex dat dit – de kennis hebben en houden en de kwaliteit waarborgen – voor een individueel ziekenhuis onbetaalbaar is.”
“We hebben de HiX Test Automation Service dan ook zo opgezet dat het schaalbaar is. In een pilotproject hebben we het met het UMCU opgestart. We kunnen het als Salves alleen doen samen met partners; we hebben de zorgkennis van IT’ers van ziekenhuizen nodig. Door eerst te werken met een pilotproject en vervolgens met een ander ziekenhuis als launching customer, kunnen we het schaalbaar maken. Alles wat we doen, is niet voor maar één ziekenhuis, maar ook gericht op alle ziekenhuizen die met Chipsoft HiX werken.”

NA DE PILOT DOOR MET DE LAUNCHING CUSTOMER

“In de pilot ging het om de dienst laten landen, checken en controleren of het werkt. Het UMCU gebruikt een maatwerkomgeving van HiX. Daar hebben we de techniek op ontwikkeld en laten zien dat het werk. Het legde de basis voor de testblokken die in de dienst aanwezig zijn. Om de dienst verder te ontwikkelen, zijn we met het Elkerliek gaan samenwerken. Daar hebben we eerder met testmanagement de implementatie van HiX ondersteund. We kregen al vrij snel het inzicht dat de regressietesten veel druk legden op de tijd van de functioneel beheerders. Het Elkerliek gebruikte, in tegenstelling tot het UMCU, de standaard content van HiX. Van de 60 ziekenhuizen in Nederland die met Chipsoft HiX werken, gebruikt het merendeel deze standaard content.”
“De doorontwikkeling bestond dan ook uit het vertalen van de testblokken naar standaard content. Tegelijkertijd is standaard content nooit standaard: processen en testen wijken in elk ziekenhuis af of worden op een andere manier uitgewerkt. De testblokken moeten geconfigureerd kunnen worden. Deze fase in de ontwikkeling van de dienst, van pilot naar launching customer, was essentieel om die vertaling te maken. Dat hebben we nu samen met het Elkerliek bereikt. De dienst is nu zo opgezet dat hij efficiënt voor andere ziekenhuizen ingezet kan worden.”

TIJD & ENERGIE VAN BEIDE KANTEN INVESTEREN

“Voor de ontwikkeling binnen het Elkerliek hielden we rekening met twee kanten: nieuwe testblokken op maat voor het Elkerliek opzetten die schaalbaar genoeg zijn om bij andere ziekenhuizen te gaan gebruiken. We wisten beiden dat er tijd en energie nodig was om het voor elkaar te krijgen. Deze investering leverde het Elkerliek inspraak op de te ontwikkelen testblokken, het voorop lopen in deze ontwikkeling en de kwaliteit van testen.”
“De samenwerking is zo opgezet dat beide partijen hun expertise optimaal konden inzetten. De functioneel beheerder van het Elkerliek heeft alle scripts van de blokken uit de pilot gereviewed. Kloppen deze met de manier van werken en de processen van het Elkerliek? Daarna zijn we met de automatisering gestart en hebben we een grote hoeveelheid nieuwe scripts toegevoegd. Deze zijn standaard en schaalbaar. Dat betekent wel dat beide partijen op de kwaliteit moeten letten. Raffel je in deze fase van dienstontwikkeling iets af, dan heeft niet alleen je launching customer er last van, maar alle volgende ziekenhuizen ook. De investering van het Elkerliek komt daarmee ook alle volgende ziekenhuizen ten goede. Het Elkerliek begreep dit en gaf ons de tijd om deze kwaliteit te waarborgen. Dat was ook in hun belang: door de tijd en energie hebben we de garantie dat de software de kwaliteit levert die we voor ogen hebben.”

IN GESPREK BLIJVEN

“Dat je in het belang van de ander denkt, wil niet zeggen dat het niet af en toe kan wringen. Bijvoorbeeld in kwaliteit versus snelheid. Door altijd in gesprek te blijven en af te stemmen met het Elkerliek, hebben we dit gerealiseerd. Hierdoor nam ook het vertrouwen vanuit het Elkerliek toe. Ze zagen dat we conform de juiste standaarden opleverden op het afgesproken moment. We kregen samen een ritme te pakken: reviewen, bouwen, opleveren. Dat maakte de kwaliteit voorspelbaar, ook in de timing. Dan zie je de rust in het proces keren.”
STIJN VEDDER, SECTORMANAGER PROCES- EN INFORMATIEMANAGEMENT VAN HET ELKERLIEK ZIEKENHUIS OVER MEERWAARDE VOOR HET ZIEKENHUIS CREËREN
Eerdere ervaring met Salves en goede resultaten uit de eerste fase van de HiX Test Automation bij het UMCU zorgden voor vertrouwen van het Elkerliek ziekenhuis in deze dienst. Invoering kostte tijd en energie, maar door continu in gesprek te blijven is de dienst inmiddels opgeleverd en in gebruik.
“Testing geautomatiseerd doen, is inmiddels redelijk gemeengoed. De uitdaging die Salves is aangegaan is interessant: testautomatisering inzetten voor testen van HiX releases en updates. Het paste precies bij de beweging die we met de sector Proces- en Informatiemanagement (PIM) hebben ingezet”, zegt Stijn Vedder, sectormanager PIM van het Elkerliek ziekenhuis. “Ons doel is meerwaarde bieden aan het ziekenhuis op het gebied van werkprocessen en informatiestromen. Tijdsbesparing op ‘plat testen’ betekent meer tijd voor activiteiten die meerwaarde voor het ziekenhuis en de patiënt creëren. Denk bijvoorbeeld aan een zorgportaal, waarmee een patiënt thuis het eigen zorgdossier kan inzien. Veel routinematig (test)werk vervalt, waardoor we ons meer kunnen focussen op vooruitgang en het ondersteunen van zorgprofessionals.”

BETROUWBAAR EN BREDE CONTEXT

“Voordat het traject gestart kon worden, waren er twee belangrijke randvoorwaarden: dat de tool Tosca waarmee het gebouwd is, robuust en schaalbaar is en dat de informatiebeveiliging op orde is. Salves heeft beide randvoorwaarden gewaarborgd. Samen zijn we aan de slag gegaan om testscripts voor standaard content te automatiseren. Het traject vergt van beide kanten tijdsinvestering; we ontwikkelen iets wat er nog niet is en het is breder dan wat het alleen ons ziekenhuis oplevert. We konden hiermee ons steentje bijdragen aan het naar een hoger niveau tillen van het testen van de standaard content van HiX.”
“Door het traject op te splitsen, konden we het in blokken inplannen. De focus lag op de resultaten, maar dan wel gefaseerd. Deze werkwijze maakte het mogelijk om ook medewerkers van andere afdelingen op het juiste moment te betrekken, zoals de spoedeisende hulp. Tijdens de blokken werkten we steeds in drie fasen: reviewen, automatiseren, opleveren. Eerst bekeken we het proces en wat we gingen doen. Vervolgens heeft Salves zich op de automatisering gestort. Met de oplevering checkten we of het deed wat het moest doen en schaafden we gezamenlijk bij waar nodig.”

VERTROUWEN EN IN GESPREK BLIJVEN

“Salves heeft ons vertrouwen gewonnen door hun ondersteuning met testmanagement bij de implementatie van HiX, maar ook door het bewijs dat deze testautomatisering bij het UMCU werkt. Dat vertrouwen is nodig om goed samen te werken.Tijdens het traject merk je dat ontwikkelen tijd en energie kost, terwijl je nog niet precies weet waar je op uitkomt. We hebben er de tijd voor genomen dat scherp te krijgen en beide kanten te blijven zien: voor ons is dat de dienst op maat gebruiken, voor Salves de dienst in de markt zetten. Dat we er beiden graag uit willen komen, is het belangrijkste. Soms ging het niet van een leien dakje, kostte het meer tijd of energie. Daar hebben zowel Salves als wij een duit in het dakje gedaan. Met pionieren kom je geheid problemen tegen. In gesprek blijven, is dan het devies.”

ANDERE INZET VAN TESTEXPERTISE

“We waren dit traject niet gestart als we er niet in geloofden dat testautomatisering onderaan de streep tijdsbesparing en kwaliteitswinst zou opleveren. Op deze manier testen betekent altijd op eenzelfde en eenduidige manier testen; de uitkomst is altijd hetzelfde waard en niet afhankelijk van een mens. Met het handmatig testen moest onze testmanager Yvonne de Kort steeds testers ‘claimen’ voor elke HiX- update. Dat gebeurde aan de hand van een jaarplanning, maar bij afwijkingen is dat altijd lastig. Door testautomatisering kunnen testers hun expertise volledig inzetten voor zorggerelateerde werkzaamheden. Nu kunnen we ook vaker tests laten uitvoeren; niet alleen bij updates van de applicatie zelf, maar ook bij grote infrastructurele veranderingen.”

INVESTEREN EN HARD WERKEN, WETENDE WAT HET OPLEVERT

“Het zou veel opleveren, maar we wisten ook dat we moesten investeren. Yvonne heeft dit project gedraaid en geschakeld met Salves. Zij is een grote succesfactor voor het traject gebleken. Het was hard werken. We zagen dat het ook voor Salves pionieren was, maar ook zij groeiden in de samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan afspraken rond de dienstverlening, de beschikbaarheid van mensen of opleveringen.”
“De investering in tijd en energie was het meer dan waard. Naast dat dit voor onze processen een flinke verbetering is, hebben we ook een waardevolle bijdrage aan het gebruik van HiX kunnen leveren. Door het ontwikkelen van testscripts voor standaard content kunnen andere ziekenhuizen er ook gebruik van maken. Tijdens een demo-dag met Salves bij het Elkerliek Ziekenhuis waren maar liefst 8 geïnteresseerde ziekenhuizen op bezoek. Voor collega’s is het heel gaaf om in de demo te zien hoe snel Tosca door HiX klikt. Het is ingericht en succesvol in gebruik!”

Van twee kanten belicht

Het grootste belang: teamresultaten

Een Agile transformatie: doe het maar eens! Het vraagt niet alleen om inhoudelijke of technische verandering, maar ook sturing en een cultuurverandering. Een transformatie gericht op effectiever werken. Daarbij bepalen multidisciplinaire teams zelf de uitvoering, met als grootste belang: teamresultaten.

Van twee kanten belicht

Werk dat je in samenspraak wijzigt, levert meer motivatie op

Je consultant geeft aan meer technische uitdaging in het werk te zoeken; je klant geeft echter aan je consultant niet te willen missen. Een sterk signaal om mee aan de slag te gaan en het voor alle belanghebbenden plezierig en werkbaar te houden. In samenspraak is het werk veranderd, met meer motivatie als gevolg.