Succesverhaal

HiX Thuis Testdag: met 100 mensen integraal testen vanuit huis

Esther Pichel en Dennis van den Langenberg over de geslaagde HiX Thuis Testdag

Ziekenhuizen die ChipSoft HiX implementeren, moeten de software uiteraard goed testen. Dat gebeurt middels verschillende typen testen. Onder meer met functionele testen waarbij iedere functiegroep (werkgroep) het deel van de software test waarin zij werken; koppelingen-testen waarin beoordeeld wordt of gegevensuitwisseling tussen HiX en andere systemen correct verloopt; conversietesten waarbij de historische data in HiX wordt gecontroleerd; integrale testen waarbij het zorgpad van een patiënt wordt doorlopen in HiX.

Voordat een ziekenhuisbreed systeem als HiX live gaat worden als afsluiting van de testperiode twee grote testdagen georganiseerd, de zogenaamde Integrale Testdagen. Dan worden op één dag alle functionele testen en integrale testen doorlopen. Deze testdagen fungeren als formeel acceptatiemoment.

Hoe krijg je 100 mensen virtueel bij elkaar?

Voor Radiotherapiegroep, een groot radiotherapeutisch centrum met locaties in Deventer, Arnhem, Ede en Apeldoorn, was de tweede testdag van ChipSoft HiX begin april gepland, twee weken nadat premier Rutte aankondigde dat Nederlanders thuis moesten gaan werken en dat bijeenkomsten met meer dan drie mensen verboden werden. Bij deze testdag zijn in totaal zo’n honderd mensen betrokken: bijna zeventig projectmedewerkers namens de Radiotherapiegroep, waaronder twee Salves consultants: Esther Pichel en Dennis van den Langenberg, aangevuld met consultants van ChipSoft. Esther en Dennis waren in de lead voor het verloop van de dag en het terugkoppelen van de resultaten. Van de ene op de andere dag moesten we een alternatief ontwikkelen om de tweede Integrale Testdag door te laten gaan. Dit werd de Thuis Testdag.

We kozen voor Microsoft Teams als tool voor de onderlinge communicatie. Net als op een gewone testdag, waren er ook op de Thuis Testdag werkgroepen die de functionele tests deden. Daarnaast waren er vijf integrale testen die werden uitgevoerd. Op een reguliere Integrale Testdag nemen mensen de rol van testpatiënt op zich en begeven zich van groep naar groep – van loket naar loket – om de handelingen in HiX en gekoppelde applicaties te laten uitvoeren. Op de Thuis Testdag hebben we ervoor gekozen om per integrale test een chatgroep van testers samen te stellen die gezamenlijk virtueel door het proces van de patiënt in HiX lopen. Door het beeldscherm te delen, konden alle testers binnen de groep meekijken met de handelingen in HiX. Daarnaast was er ook een chatgroep per werkgroep. Deze opzet leidde tot verrassende resultaten.

Online meer interactie en inhoudelijke gesprekken

Het meest verrassende was wel de onderlinge interactie tussen de testers van de integrale testscripts, tussen de leden van de werkgroepen, maar ook groepsoverstijgend. Waar de werkgroepen op normale testdagen in een eigen ruimte zitten met veel minder onderlinge interactie, konden ze nu virtueel met elkaar meekijken. Doordat ze zagen hoe de andere procesonderdelen werden getest stelden ze elkaar gerichtere vragen en wisselden ze meer ideeën uit. Er ontstonden zo tijdens het testen al veel inhoudelijke overleggen, terwijl dat normaalgesproken altijd pas aan het eind van de dag gebeurt bij de presentatie van de resultaten. De werkgroepen konden daardoor direct met elkaars advies en feedback aan de slag.

Sneller expertise aanhaken

De werkgroepen konden daarnaast veel sneller dan normaal een ChipSoft consultant aanhaken als ze ergens tegenaan liepen. Het bleek een fluitje van een cent om het scherm te delen en vaak binnen een minuut een advies te krijgen waar een medewerker mee verder kon. Op een fysieke testdag gaat er ongemerkt veel tijd verloren met op zoek gaan naar de juiste ChipSoft consultant voor hulp. In een virtuele setting kan iedereen elkaar direct vinden, wat tijdswinst opleverde.

Het allerbelangrijkste is: de bevindingen van de Thuis Testdag waren minstens net zo goed of wellicht zelfs beter dan bij een fysieke testdag. De feedback van zowel Radiotherapiegroep als ChipSoft was dan ook heel positief.

Aandachtspunten

Kan iedereen die software wil testen dit idee overnemen? Ja, mits je goed nadenkt over een aantal aspecten. In de eerste plaats moet iedereen thuis de beschikking hebben over de juiste IT-faciliteiten, in dit geval veilige toegang tot de omgeving van Radiotherapiegroep, Microsoft Teams en een kwalitatief goede netwerkverbinding. De IT-afdeling van Radiotherapiegroep verdient hiervoor een pluim. Daarnaast is een goede voorbereiding, door een testcoördinator met ervaring op dit gebied, belangrijk.

Met medewerkers die zich onzeker voelden over gebruik van Teams hebben we van tevoren even geoefend. Daardoor was er geen koudwatervrees. Zelfs medewerkers met een hectische thuissituatie – sommigen zaten met hun kinderen en partner aan de keukentafel te werken – konden vaak tegen hun eigen verwachting in hun taken op deze dag goed uitvoeren.

Best of both worlds

Betekenen deze positieve resultaten dat de fysieke testdagen helemaal gaan verdwijnen? Nee, want het heeft zeker zin bij elkaar te komen. Maar bepaalde elementen gaan we zeker behouden, zoals het met elkaar laten meekijken tijdens het testen en het direct online aanhaken van externe expertise.

Agility

Doorpakken met test ontwikkeling?

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen flexibele en goed onderhoudbare software neer te zetten die snel gereleased kan worden?