Succesverhaal

Erasmus UMC: Gebruikersspecifieke testen voor intensieve zorg

Marco van der Veen en Dennis van den Langenberg over het het succes bij Erasmus

Hoe draagt software testen bij aan betere zorg? Het is een lastige vraag zonder eenduidig antwoord. Marco van der Veen, informatiemanager intensieve zorg bij het Erasmus, waagt zich er ook niet aan: “Of testen daadwerkelijk betere zorg garandeert, kan ik niet zeggen. Door goed te testen bied je wél de beste ondersteuning die zorg nodig heeft.”

Tot een jaar geleden werkte het Erasmus, het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland, met maar liefst 3 losse systemen voor hun intensieve zorg afdelingen zoals de intensive care, OK’s, Spoedeisende Hulp en de IC Neonatologie. Overkoepelend was er ook nog een ziekenhuisbreed systeem. Deze losse eilandjes-structuur moest plaatsmaken voor een nieuw systeem; de verouderde systemen dreigde een groter probleem te worden dan de oplossingen die ze boden. Er kon wel een goede informatieflow bereikt worden, maar er waren meerdere points of failure. Een langdurige en geïntegreerde oplossing werd gezocht en gevonden in Chipsoft HiX 6.1, een meer eenduidig en gebruiksvriendelijk systeem dat al vele zorginstellingen geïmplementeerd hebben. De uiteindelijke transitie is onderverdeeld in drie blokken namelijk Zilver (implementatie HiX 6.1), Goud (uitrol van de organisatie naar de nieuwbouw) en Platina (doorontwikkeling van HiX).

Intensieve zorg leunt volledig op correcte informatie

Als informatiemanager voor de intensieve zorg – van IC’s tot de spoedeisende hulp en diverse andere afdelingen waar tijd een cruciale rol speelt – houdt Marco zich in het kader van deze transitie bezig met de functionaliteiten van het in HiX geïntegreerde Patiënt Data Management Systeem(PDMS). Een belangrijk nuanceverschil tussen intensieve en ‘normale’ zorg vertaalt zich in de manier van testen voor diverse afdelingen. “De informatievoorziening komt overeen, maar de grote hoeveelheid data uit medische apparatuur en tijdigheid van deze data kan bij intensieve zorg het verschil maken”, zegt Marco. Naast de grote aandacht voor tijdigheid en risico’s moet het PDMS ingericht zijn op het koppelen met maar liefst 40 apparaattypen, zoals hartslagmonitoren en beademingsapparatuur. Marco: “Informatie moet juist, tijdig en compleet zijn, zodat het nemen van beslissingen door zorgpersoneel op basis van de juiste informatie gebeurt.” De testaanpak binnen PDMS, diende ondanks het nuanceverschil wel als pilot en is in een latere fase ook voor alle andere werkgroepen uitgerold.
Intensieve zorg leunt volledig op correcte informatie
Feilloze omgang met PDMS begint bij het testen

Feilloze omgang met PDMS begint bij het testen

De omvang van het Erasmus-project vraagt om een enorme hoeveelheid expertise en ervaring. Het Rotterdamse ziekenhuis vond die bij Salves. Dennis van den Langenberg, namens Salves als testcoördinator bij dit project aangesloten, overziet het volledige proces van de PDMS en is, in de woorden van Marco, “van onschatbare waarde.” En verder: “De ervaring die Dennis met zich meebrengt, niet alleen als consultant, maar ook als IC-verpleegkundige met vijftien jaar ervaring, zorgt ervoor dat we heel specifiek op gebruikersniveau kunnen testen.” Marco doelt daarmee op de uiteindelijke veelgebruikers van het PDMS-systeem: de verpleegkundigen en artsen. “Zij moeten, met beperkte kennis van HiX 6.1, feilloos overweg kunnen met het systeem en andersom moet PDMS hun werk vergemakkelijken door altijd de juiste informatie op de juiste plek te laten zien.”

Testtypen

De focus, kennis en ervaring van Dennis komen goed tot zijn recht in de zeer beweeglijke intensieve zorg. “Door de samenwerking met Salves is er veel werk bij ons weggehaald,” licht Marco toe. “De intensieve zorg vraagt namelijk niet alleen om de gebruikelijke tests, functionele testen aan de hand van een casus en de regressietesten na maandelijkse updates vanuit Chipsoft HiX. Ook het hoge aantal apparatuurkoppelingen moet getest worden. Daarnaast was er ook nog het vraagstuk van risicobepaling (en bijbehorende zwaardere tests), waarbij overleg met artsen en verpleegkundigen noodzakelijk was.”

De toekomst moet nog getest worden

Het Erasmus zetelt vanaf 18 mei 2018 in een volledig nieuw gebouw. Dat brengt ook voor het PDMS een grote uitdaging met zich mee én nieuwe ontwikkelingen: alles moet direct te gebruiken zijn. Na de verhuizing zal er gestaag intelligentie toegevoegd blijven worden (fase Platina), waar ook weer doorlopend testen bij hoort. Het project is voor het Erasmus en voor Salves voorlopig nog niet afgelopen, want ook verregaande automatisering (van testen) staat op de agenda.
Agility

PDMS uitdagingen op de rol?

Bekijk onze services en leer wat Salves jouw organisatie kan bieden op het gebied van testen in de zorg.