Succesverhaal

Flexibiliteit is key in samenwerking met Rijkswaterstaat

Frits Bezemer

Begin dit jaar heeft Salves het contract Kwaliteit & Testen 2 bij Rijkswaterstaat (RWS)  gegund gekregen. We werken voor het bedrijfsonderdeel Centrum IV Verificatie & Validatie (CIVVV), dat alle denkbare software en applicaties test die RWS in gebruik heeft: van de software die de matrixborden boven de weg aanstuurt tot de website Van A naar Beter; en van databases waarin informatie van het asfalt wordt bijgehouden tot de systemen die de waterkeringen van de Deltawerken aansturen.

Veel expertisegebieden nodig

RWS is contractueel één klant, maar in de praktijk is de diversiteit van de projecten waar we aan werken zo groot, dat het eerder tien of twintig klanten zijn met ieder hun eigen eigenaardigheden. Het maakt nogal wat uit of je software test voor een webapplicatie of een zeer kritisch systeem dat een groot gebied moet beschermen tegen het water. Bovendien werkt het ene domein heel geavanceerd met applicaties die zich ook uitstekend lenen voor testautomatisering, terwijl in het andere domein vrijwel alle testen handmatig gebeuren. Dit maakt dat we ontzettend veel verschillende expertisegebieden nodig hebben om RWS goed te bedienen.

Resource planning is heel complex

Een andere factor zijn de resources die nodig zijn op al de verschillende projecten. Er zijn systemen die eens per kwartaal een update krijgen en waar we de maand voorafgaand veel werk aan hebben, waarna het project weer acht weken stilligt. Er zijn projecten waar we gedurende langere tijd twee of drie dagen per week aan werken. Er zijn soms calamiteiten waardoor je ad hoc extra resources beschikbaar moet stellen. En er zijn gelukkig ook projecten die goed planbaar zijn en waar gedurende langere tijd een min of meer vast team volcontinu aan werkt. Hoe kunnen we – samen met onze onderaannemers – de planning zo maken dat we onze mensen en hun verschillende expertises optimaal inzetten?

Goede verstandhouding en wederzijds begrip

Dit vergt in ieder geval een heel goede en open samenwerking met onze onderaannemers en met RWS. De onderaannemers zijn allemaal partijen waar wij of RWS al veel vaker mee hebben samengewerkt. We vertrouwen elkaar, we gunnen elkaar de business en we verdelen ook de pijn die hier en daar onvermijdelijk optreedt. Bovendien geeft RWS ons ook de tijd om de projecten en elkaar te leren kennen. Dat is fijn, want in een transitieperiode kun je weliswaar veel kennis overdragen, maar niet de meerjarige geschiedenis van bepaalde applicaties of systemen die al meerdere jaren in gebruik zijn.

Flexibiliteit direct nodig vanwege corona

Om zo’n complexe en veelzijdige klant als RWS goed te bedienen, heb je veel flexibiliteit en wendbaarheid nodig. Dat we daar bij Salves over beschikken hebben we meteen kunnen laten zien. Want precies op het moment dat de transitiefase begon, brak de coronacrisis uit en moest iedereen verplicht thuiswerken. Dat leidde tot enkele uitdagingen. Want ja, je kunt op afstand een scherm delen. Maar acht uur virtueel naast iemand zitten en virtueel op zijn of haar scherm meekijken is haast niet te doen. En ja, je kunt via chat snel een vraag stellen, maar als de ander continu via de chat vragen moet beantwoorden, leidt dat te veel af. Daarom is de kennisoverdracht voor een belangrijk deel gedaan via kennissessies per domein. Voor ieder domein hebben we een kernteam ingericht met alle benodigde rollen, zoals een testmanager, een uitvoerend tester en een technisch specialist. In de transitie is door alle teamleden en RWS enorm veel werk verzet. Met als resultaat een goedkeuring op de transitie van RWS en daarmee de start van een mooie langdurige samenwerking.

Wij zijn er ontzettend trots op dat we voor RWS mogen werken.

Agility

Doorpakken met test ontwikkeling?

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen flexibele en goed onderhoudbare software neer te zetten die snel gereleased kan worden?