Diensten

Om de kwaliteit van IT te verhogen, zijn we continu bezig met nieuwe IT-ontwikkelingen. Elk vraagstuk dat over testen van IT gaat, kun je bij ons kwijt.
Quality assurance en testen

Kwaliteitsborging van IT

De afhankelijkheid van IT voor essentiële bedrijfsprocessen neemt alleen maar toe. Kwaliteitsborging is daarmee cruciaal voor de concurrentiepositie en het voortbestaan van organisaties. Salves borgt die kwaliteit enerzijds door het testen van (nieuwe) systemen, migraties, ketens en infrastructuur. En anderzijds borgen we het door IT aan de bedrijfswaarde te koppelen. Waar moet IT uiteindelijk voor werken? Wordt die bedrijfsbehoefte wel ingevuld?

We bouwen continu aan onze testervaring en werken conform wereldwijd erkende standaarden. Met audits en regievoering helpen we organisaties de kwaliteit van IT naar een hoger niveau te brengen. We zetten testautomatisering in waar het kan en waar het bijdraagt aan businessdoelen. Soms ook op onverwachte momenten voor onze klanten! We houden marktontwikkelingen nauwlettend in de gaten en spelen daarop in. We brengen risico’s in kaart, bepalen de strategie voor het kwaliteitsvraagstuk en geven trainingen op maat om organisaties verder te helpen.

Agile dienstverlening

Breed en diep begrip van de Agile manier van werken

Agile werken is in korte tijd de standaard geworden voor het leveren van waarde. Tijdens de transitie komen organisaties te staan voor nieuwe uitdagingen, op gebied van cultuur, organisatie en techniek. Hoe ga je om met deze uitdagingen en hoe kies je voor de best passende oplossing?

Salves ondersteunt en helpt organisaties bij deze vraagstukken. Op basis van de brede kennis en ervaring van onze consultants kunnen we op elk vraagstuk inspelen. We gaan voor praktische oplossingen die passen bij de klant, gebaseerd op het Agile gedachtegoed. Zo helpen we door de inzet van Scrum Masters, begeleiden van Agile transformaties, coachen van medewerkers en geven van workshops.

Artificial Intelligence

Sneller AI implementeren met een hogere betrouwbaarheid

In een AI wereld waar experimenten en vooruitgang de boventoon voeren, is testen nog niet doorgebroken. Terwijl het niemand zal verbazen dat ook deze nieuwe functionaliteit getest moet worden. De weg naar testen van Artificial Intelligence applicaties zit vol uitdagingen, zowel zichtbaar als onzichtbaar.
Wat betekent dat voor je business? We begeleiden onze klanten onder meer bij het inrichten van AI, het gebruik van chatbots, testen voor AI én testen met AI. Daarbij verbinden we specialisten op inhoud en schakelen we zowel met het business- als ontwikkelteam. We bewaken dat de uiteindelijke oplossing betrouwbaar is én waarde toevoegt voor je klanten en gebruikers.
Mobile testen

Aan alles gedacht bij de uitrol van een mobile app?

Gebruikers hebben een lage tolerantie voor storingen in een app: werkt het een paar keer niet, dan komen ze niet meer terug. Was een app eerder alleen een verlengstuk van de business, nu is het vrijwel altijd core business. Een goede testomgeving voor app development opzetten is cruciaal, maar kost veel tijd en geld. Het proces moet worden uitgedacht, de infrastructuur neergezet en de kennis opgebouwd. Vaak wordt er dan voor handmatig testen gekozen, dat veel tijd en energie vergt om de kwaliteit te waarborgen.
Salves heeft hiervoor een continuous testing solution ontwikkeld, waarmee we in 2 weken een test automation framework op maat kunnen aanbieden. In de oplossing zijn onder andere zowel fysieke devices als cloud oplossingen gekoppeld, evenals een rapportage tool. Hiermee verlagen we de kosten voor mobiel testen; drempelverlagend om nu echt te kiezen voor een duurzame oplossing!
Test automation

Testautomatisering gericht inzetten om je business écht verder te brengen

Een test lukraak automatiseren, bereikt niet de doelen die je voor ogen hebt: software sneller, veiliger en makkelijker in productie brengen. Het is meer dan alleen een tool inzetten. Alles uit testautomatisering halen, betekent nieuwe manieren van werken integreren: DevOps, Agile, Continuous Integration / Continuous Deployment.

Testautomatisering heeft als voordeel snellere feedback en meer kunnen testen in minder tijd. Denk aan meer testdekking, diepgang, mogelijkheden én testdata. Test Automation Engineers van Salves hebben zich in diverse tools verdiept en zetten dit in voor automation in software development teams. Ze kijken daarbij verder dan de tool en houden rekening met aspecten die spelen om je bedrijf, en de IT daarbinnen, echt verder te brengen.

Test tooling

De juiste tool op de juiste tijd voor bereiken van je doel

Test tooling lijkt een logisch vervolg als het gaat om je organisatie te versnellen en om processen te verbeteren. Test tooling is vooral geschikt voor repeterend, handmatig werk en het verkort de tijd die nodig is om fouten te corrigeren. Waar het uitdagend wordt: er is een brede keuze aan mogelijke test tools. De vraag zit daarbij niet zozeer in het technische gedeelte als wel: wat wil je ermee bereiken?
Het succes van tooling hangt niet alleen van de tool af. Het hangt des te meer af van de keuze van de tool, de omgeving en van de implementatie. De consultants van Salves adviseren en selecteren tools, voeren implementaties uit of verifiëren met een proof of concept of het de geschikte tool voor de organisatie is.

Robotic Process Automation

Beheersbaar en met de juiste tooling repeterende werkzaamheden automatiseren

Repetitieve, handmatige werkzaamheden in luttele minuten voor elkaar? Innovatieve technologie Robotic Process Automation (RPA) reproduceert menselijke handelingen binnen administratieve processen met behulp van software. De technologie kan onder meer data invoeren en verzamelen, en informatie- en datastromen controleren, verrijken, opslaan en verzenden. Zo speel je tijd van medewerkers vrij voor complexere uitdagingen.
Waar RPA breed inzetbaar is, helpen we je om succesvol en beheersbaar RPA tooling in te zetten. We weten welke processen en applicaties zich bij uitstek lenen voor inzet van RPA en welke tooling bij je doelen past.
Beheersbaar en met de juiste tooling repeterende werkzaamheden wegwerken