PROEFMIGRATIES

Voor het uitvoeren van de proefmigratie is een draaiboek nodig. Dit is het draaiboek wat ook in productie voor de daadwerkelijke migratie gebruikt gaat worden. Dit draaiboek wordt ook getest tijdens de proefmigratie.

Het doel van de proefmigratie is controleren of niet alleen de individuele stappen maar ook de migratiestraat in zijn geheel werkt zoals we verwachten. Tevens geeft een succesvolle proefmigratie vertrouwen op in de daadwerkelijke migratie.

Houd rekening met 1 of meer proefmigraties voor de echte migratie. Hierin test je of het plan en de uitvoering ook voldoende is en kun je nog bijstellen waar nodig. Hoewel 1 proefmigratie minimaal is kun je beter rekening houden met 2 of 3 proefmigraties, met een maand tussen iedere poging. Deze proefmigraties geven inzicht in de verwachtingen bij de eindmigratie en geeft je ruimte voor verbeteringen indien nodig. Ook voorkomt het onverwachte risico’s. Een maand geeft voldoende tijd voor design ontwikkeling en testen van de aangepaste functionaliteit.

Zorg dat de laatste proefmigratie met de daadwerkelijke data wordt gedaan. Dit geeft het meest complete beeld over hoe de migratie zal gaan verlopen en welke issues je mogelijk moet tackelen. Probeer ook een freeze in te stellen op de data na deze laatste migratie. Zo heb je de meeste controle over de data die je gaat migreren. Kan dit niet probeer dan een goed beeld van de wijzigingen te hebben. Soms kun je bijvoorbeeld niet alle processen stoppen, maar wel bepaalde processen uitstellen tot na migratie, zoals bijvoorbeeld prolongatieprocessen.

Volg ook het proces wat gevolgd gaat worden tijdens de echte migratie. De proefmigratie is een generale repetitie. De stappen welke zijn beschreven in een migratiedraaiboek moeten goed gevolgd worden. Daar waar wordt afgeweken moet dit ook genoteerd worden, zodat dit kan worden nabesproken in een migratie-overleg tussen business en development team.

Na iedere proefmigratie is er een korte periode om alles na te bespreken en het proces verder te verhelderen. Daarnaast kunnen eventuele kleine issues/bugs in de programmatuur nog opgelost worden.

FINALE MIGRATIE

Na de proefmigraties is het tijd voor de daadwerkelijke migratie. Alle risico’s zijn in kaart gebracht en middels de proefmigraties is een goed beeld ontstaan bij de risico’s en de te gebruiken processen om dit tot een minimum te beperken.

De laatste tips bij deze:

  • Volg het proces wat is beschreven in het draaiboek
  • Zorg dat iedereen die een rol kan hebben aanwezig is of stand-by staat
  • Gebeurt er wat onverwachts, overleg dan met de benodigde mensen over impact.
    Bepaal samen of je verder kunt met migratie of rollback moet starten

TOT SLOT

Als slotwoord de waarschuwing dat de eenvoud van de beschreven stappen iets anders is dan de complexiteit die bij een datamigratie komt kijken. Wat voorbeelden van issues welke je tegen kunt komen: bron of doelapplicatie heeft een dermate complexe interface dat je lange design en ontwikkeltrajecten in moet om het een en ander te kunnen doen. Wat nou als dit pas bij het opzetten van de migratiestraat blijkt? Ook kan het zijn dat het een en ander extern geregeld moet worden. Deze externe factoren zijn vaak wat lastiger te controleren, want hoe zorg je dat je ook kunt en mag vertrouwen op de externe leverancier?

Dit soort zaken brengt extra risico met zich mee, dus daar moet je rekening mee houden. Het plan is echter een eerste aanzet en geeft een goede houvast aan wat je wilt doen en hoe je de migratie aan vliegt. Het plan is echter niet in beton gegoten en kan worden aangepast tijdens het project. Dit is ook verstandig om te doen, want dan kan er ook achteraf nog worden gekeken wat de afspraken en doelstellingen waren, mocht het nodig zijn.

Hoewel er nog veel meer te bespreken is omtrent datamigratie, is dit wel voldoende voor deze serie blogs. Onthoud dat de volgende stappen de sleutel vormen voor een goede migratie:

  1. Het Plan
  2. Design en develop de migratiestraat
  3. Testen migratiestraat
  4. Finale migratie

Hiermee rond ik deze serie blogs af. Hopelijk heeft het inzicht gegeven over voorbereiding en uitvoering van migratie.