Scrum in theorie en praktijk

Binnen Salves help ik collega’s bij het behalen van hun Professional Scrum Master certificaat (PSM I), een internationaal erkend en gewaardeerd diploma. Hiervoor heb ik een examentraining gemaakt. Wat blijkt? Om het examen te halen, zul je de praktijk vaak grotendeels moeten loslaten.

De training is ontstaan vanwege de vraag van ervaren, niet gecertificeerde Scrum Masters die niet slaagden voor hun examen. Tijdens deze training heb ik regelmatig discussies over antwoorden op vragen. Waarom antwoord A het juiste antwoord is, want B past toch ook? Ik merk in de argumentatie bij het maken van de oefenvragen een groot verschil tussen hoe ervaren Scrum Masters Scrum in de praktijk toepassen en wat de theorie voorschrijft.

Scrumvoorbeelden uit de praktijk
Hoe zit het nu met het verschil tussen de theorie en de praktijk bij mijn eigen klant, het Nederlands Loodswezen? We werken binnen het Loodswezen volgens het Scrum framework, we hebben een compleet Scrum Team (in een DevOps-vorm), we doen aan alle Events, we maken gebruik van de Artifacts en we hebben een ‘Definition of Done’.

Kunnen we zeggen dat we werken volgens Scrum? Als we puur naar de theorie kijken niet. Om een voorbeeld te geven: volgens de theorie is de Scrum Master verantwoordelijk om ‘impediments’ op te lossen. Bij het Loodswezen lost onze Product Owner (PO) de meeste op, en niet de Scrum Master. Is dit erg? Ja en nee. Onze PO werkt immers al jaren bij het Loodswezen, heeft verschillende rollen bekleed en kent de gehele organisatie. Maakt het dan voor het team uit wie de impediments oplost? Ik denk van niet.

Een tweede voorbeeld: tijdens de Sprint Review zijn geen stakeholders aanwezig. Dat is ook lastig, aangezien de stakeholders externe partijen of loodsen zijn. Wordt het resultaat dan niet besproken? Jawel, de PO bespreekt vooraf en achteraf de resultaten van de sprint met onze stakeholders. Zo houden we ze toch betrokken.

Je vraagt je misschien af: wat doen jullie wel goed? Naar mijn idee doen we alles wat Scrum voorschrijft, alleen geven we de Rules in sommige gevallen een andere invulling, op basis van onze eigen behoeften en best practices.

Scrum gebruiken waar het past
Deze voorbeelden laten zien dat je niet ieder aspect van Scrum hoeft door te voeren om toch volgens dit gedachtengoed te werken. Hoe je invulling eraan geeft is organisatieafhankelijk. Binnen het Loodswezen heb ik mijn kennis ingebracht. Op verschillende onderdelen hebben we verbeteringen doorgevoerd binnen het Scrum proces. Dit doen we gefaseerd, want bedrijven en Scrum teams hebben tijd nodig om aan veranderingen te wennen.

Wanneer bedrijven zeggen dat ze volgens Scrum werken, dan is het vaak een vorm van Agile. Er zijn maar weinig bedrijven die 100% volgens Scrum werken (ook al pretenderen ze dat ze het wel doen). Om de simpele reden dat het veel meer loont om alleen de voor jouw organisatie beste onderdelen van Scrum te gebruiken en in te zetten waar deze het beste passen.

Scrumexamen
Voor het PSM1-examen is het nodig om de theorie door en door te kennen. De PSM1 certified consultants van Salves zullen deze kennis zoveel mogelijk 1-op1 toepassen, en waar nodig aanpassingen doorvoeren als deze een (significante) verbetering opleveren. Want het gaat uiteindelijk om de klant zo goed mogelijk te helpen, en niet om het juist toepassen van de theorie.

Steven de Bruin

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

x

Nieuws

Vooroplopen met je testing expertise? Volg Test Forward!

Lees meer